Searching...
Tuesday, December 4, 2012
Doomsday Book บันทึกสิ้นโลก จักรกลอัจฉริยะ

Doomsday Book บันทึกสิ้นโลก จักรกลอัจฉริยะ

Doomsday Book บันทึกสิ้นโลก จักรกลอัจฉริยะ

Doomsday Book บันทึกสิ้นโลก จักรกลอัจฉริยะ ภาพยนตร์ไซไฟ 3 ตอน ที่ว่าด้วยเรื่องราวของหุ่นยนต์ที่มีชีวิตและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้น ตามมาด้วยมุมมองของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่กลายเป็นซอมบี้ และปิดท้ายกับการกำเนิดอีกครั้งของมนุษยชาติหลังวันสิ้นโลก0 comments:

Post a Comment