Searching...
Wednesday, August 21, 2013
หนังออนไลน์ HD ELYSIUM (2013) เอลิเซียม ปฏิบัติการยึดดาวอนาคต [ซูม]
  • Title : หนังออนไลน์ HD ELYSIUM (2013) เอลิเซียม ปฏิบัติการยึดดาวอนาคต [ซูม]
  • Author :
  • Date : 4:23 AM
  • Labels :

หนังออนไลน์ HD ELYSIUM (2013) เอลิเซียม ปฏิบัติการยึดดาวอนาคต [ซูม]

ดูหนังออนไลน์-Elysium-2013-เอลิเซียม-ปฏิบัติการยึดดาวอนาคต-202x300

เรื่องย่อ
Elysium นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุคอนาคตปี 2159 เมื่อคนเราแบ่งออกเป็น 2 ชนชั้น อันได้แก่พวกมหาเศรษฐีรวยล้นฟ้า และพวกที่มีฐานะด้อยกว่า ซึ่งพวกชนชั้นสูงจะได้อยู่บนดาว Elysium ในขณะที่ชนชั้นล่างจะต้องอยู่บนดาวโลกที่เสื่อมโทรมลงมากแล้ว ทำให้คนชนชั้นล่างพากันเรียกร้องขอความเป็นธรรมเพื่อจะได้ไปอยู่บนดาวที่ เจริญแล้วบ้าง แต่ก็ถูกโรดส์ เจ้าหน้าที่รัฐบาลขัดขวาง ในขณะเดียวกัน ชายชื่อแมกซ์ผู้ทนอยู่ในสถานการณ์สิ้นไร้ความหวังแบบนี้ไม่ไหวอีกต่อไป ก็ได้ตัดสินใจลุกขึ้นเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของตัวเองและผู้คนอีกมากมายElysiumเอลิเซียม ปฏิบัติการยึดดาวอนาคตดูหนังออนไลน์ HD Elysium 2013 เอลิเซียม ปฏิบัติการยึดดาวอนาคต

0 comments:

Post a Comment