Searching...
Sunday, September 8, 2013
Doomsday Book  บันทึกสิ้นโลก จักรกลอัจฉริยะ
  • Title : Doomsday Book บันทึกสิ้นโลก จักรกลอัจฉริยะ
  • Author :
  • Date : 6:50 PM
  • Labels :

Doomsday Book บันทึกสิ้นโลก จักรกลอัจฉริยะ

เรื่องย่อ : ภาพยนตร์ไซไฟ 3 ตอน ที่ว่าด้วยเรื่องราวของหุ่นยนต์ที่มีชีวิตและสิ่งที่ เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้น ตามมาด้วยมุมมองของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่กลายเป็นซอมบี้และปิดท้ายกับการกำเนิดอีกครั้งของมนุษยชาติหลังวันสิ้นโลก

0 comments:

Post a Comment