Searching...
Saturday, April 5, 2014
หนัง Robotropolis วันหุ่นสังหารยึดโลก (HD)

หนัง Robotropolis วันหุ่นสังหารยึดโลก (HD)

Robotropolis-วันหุ่นสังหารยึดโลก

Robotropolis วันหุ่นสังหารยึดโลก ผู้รายงานข่าวกลุ่มหนึ่งได้ค้นพบโรงงานแห่งหนึ่งที่ใช้เก็บหุ่นยนต์ต้นแบบ เอาไว้และเมื่อหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเกิดทำงานผิดปกตินักข่าวพวกนี้ไม่เพียงแต่จะ ต้องทำข่าวเพื่อแจ้งให้โลกรู้แต่ยังต้องต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตของตัวเองไว้ อีกด้วย
0 comments:

Post a Comment