Searching...
Tuesday, August 28, 2012
เจจุงวอน ตำนานแพทย์แห่งโชซอน

เจจุงวอน ตำนานแพทย์แห่งโชซอน

เจจุงวอน ตำนานแพทย์แห่งโชซอน

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยุคที่การแพทย์แผนตะวันตกได้เข้ามาในช่วงยุคท้ายของโชซอน โดยมีการสร้างโรงพยาบาลตะวันตกแห่งแรกขึ้น ฮวางจอง (โซกึนแก) เป็นลูกคนฆ่าสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นต่ำที่ต่ำกว่าสามัญชน ได้ดิ้นรนจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักเรียนแพทย์ ของโรงเรียนแพทย์ เจจุงวอน ที่ตั้งขึ้นภายในการผลักดันของพระราชาโกจง แต่แล้วภายหลังความลับที่เขาเป็นชนชั้นต่ำก็ถูกเปิดเผย ทำให้เขาต้องถูกโทษประหาร ในที่สุดเนื่องจากความสามารถของเขา ทำให้เขาได้รับการอภัยโทษจากพระราชา และมีรับสั่งให้เลื่อนขึ้นจากชนชั้นต่ำ จนสามารถเป็นแพทย์ที่มีความสามารถในที่สุด

ในระหว่างที่เขากำลังเข้ามาเป็นนักเรียนแพทย์ เข้าได้รู้จักกับคุณหนูซ๊อกรัน ลูกสาวขุนนางล่ามของโชซอน และเกิดรักกัน แต่ก็ได้พบกับคู่ปรับตลอดกาลของเขาและเป็นคู่หมั้นของคุณหนูซ๊อกรันทำให้เกิดความเข้าใจผิด และเชือดเฉือนกันมาโดยตลอด ช่วงปลายยุคโชซอน ญี่ปุ่นเริ่มบุกเข้ายึดครอง ฮวางจองจึงไปเข้าร่วมกับกองกำลังทหารอาสาเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น แต่ก็ถูกญี่ปุ่นตีแตกพ่าย จึงได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นแพทย์อีกครั้ง

Jejungwon The Hospital ตอนที่1-1.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่1-1.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่1-1.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่1-1.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่1-1.5
Jejungwon The Hospital ตอนที่2-2.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่2-2.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่2-2.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่2-2.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่2-2.5
Jejungwon The Hospital ตอนที่3-3.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่3-3.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่3-3.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่3-3.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่3-3.5
Jejungwon The Hospital ตอนที่4-4.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่4-4.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่4-4.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่4-4.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่4-4.5
Jejungwon The Hospital ตอนที่5-5.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่5-5.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่5-5.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่5-5.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่6-6.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่6-6.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่6-6.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่6-6.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่7-7.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่7-7.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่7-7.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่7-7.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่8-8.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่8-8.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่8-8.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่8-8.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่9-9.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่9-9.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่9-9.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่9-9.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่9-9.5
Jejungwon The Hospital ตอนที่10-10.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่10-10.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่10-10.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่10-10.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่11-11.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่11-11.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่11-11.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่11-11.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่11-11.5
Jejungwon The Hospital ตอนที่12-12.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่12-12.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่12-12.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่12-12.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่13-13.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่13-13.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่13-13.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่13-13.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่14-14.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่14-14.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่14-14.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่14-14.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่15-15.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่15-15.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่15-15.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่15-15.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่16-16.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่16-16.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่16-16.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่16-16.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่17-17.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่17-17.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่17-17.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่17-17.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่18-18.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่18-18.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่18-18.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่18-18.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่19-19.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่19-19.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่19-19.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่19-19.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่19-19.5
Jejungwon The Hospital ตอนที่20-20.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่20-20.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่20-20.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่20-20.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่20-20.5
Jejungwon The Hospital ตอนที่21-21.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่21-21.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่21-21.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่21-21.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่21-21.5
Jejungwon The Hospital ตอนที่22-22.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่22-22.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่22-22.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่22-22.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่22-22.5
Jejungwon The Hospital ตอนที่23-23.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่23-23.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่23-23.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่23-23.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่23-23.5
Jejungwon The Hospital ตอนที่24-24.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่24-24.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่24-24.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่24-24.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่24-24.5
Jejungwon The Hospital ตอนที่25-25.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่25-25.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่25-25.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่25-25.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่25-25.5
Jejungwon The Hospital ตอนที่26-26.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่26-26.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่26-26.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่26-26.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่26-26.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่26-26.5
Jejungwon The Hospital ตอนที่27-27.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่27-27.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่27-27.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่27-27.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่27-27.5
Jejungwon The Hospital ตอนที่28-28.1
Jejungwon The Hospital ตอนที่28-28.2
Jejungwon The Hospital ตอนที่28-28.3
Jejungwon The Hospital ตอนที่28-28.4
Jejungwon The Hospital ตอนที่28-28.5
Jejungwon The Hospital ตอนที่29-ตอนที่32[1]
Jejungwon The Hospital ตอนที่29-ตอนที่32[2]
Jejungwon The Hospital ตอนที่29-ตอนที่32[3]
Jejungwon The Hospital ตอนที่29-ตอนที่32[4]
Jejungwon The Hospital ตอนที่29-ตอนที่32[5]
Jejungwon The Hospital ตอนที่29-ตอนที่32[6]
Jejungwon The Hospital ตอนที่29-ตอนที่32[7]
Jejungwon The Hospital ตอนที่29-ตอนที่32[8]
Jejungwon The Hospital ตอนที่29-ตอนที่32[9]
Jejungwon The Hospital ตอนที่29-ตอนที่32[10]
Jejungwon The Hospital ตอนที่29-ตอนที่32[11]
Jejungwon The Hospital ตอนที่29-ตอนที่32[12]
Jejungwon The Hospital ตอนที่29-ตอนที่32[13]
Jejungwon The Hospital ตอนที่29-ตอนที่32[14]
Jejungwon The Hospital ตอนที่29-ตอนที่32[15]
Jejungwon The Hospital ตอนที่29-ตอนที่32[16]
Jejungwon The Hospital ตอนที่33-ตอนที่36[1]
Jejungwon The Hospital ตอนที่33-ตอนที่36[2]
Jejungwon The Hospital ตอนที่33-ตอนที่36[3]
Jejungwon The Hospital ตอนที่33-ตอนที่36[4]
Jejungwon The Hospital ตอนที่33-ตอนที่36[5]
Jejungwon The Hospital ตอนที่33-ตอนที่36[6]
Jejungwon The Hospital ตอนที่33-ตอนที่36[7]
Jejungwon The Hospital ตอนที่33-ตอนที่36[8]
Jejungwon The Hospital ตอนที่33-ตอนที่36[9]
Jejungwon The Hospital ตอนที่33-ตอนที่36[10]
Jejungwon The Hospital ตอนที่33-ตอนที่36[11]
Jejungwon The Hospital ตอนที่33-ตอนที่36[12]
Jejungwon The Hospital ตอนที่33-ตอนที่36[13]
Jejungwon The Hospital ตอนที่33-ตอนที่36[14]
Jejungwon The Hospital ตอนที่33-ตอนที่36[15]
Jejungwon The Hospital ตอนที่33-ตอนที่36[16]
♣End♣

0 comments:

Post a Comment