Searching...
Thursday, August 30, 2012
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก [พากษ์ไทย]

Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก [พากษ์ไทย]


โชอึนเฮจำเป็นต้องติดตามฮันกังซูไปหมู่บ้านฮานึล เพราะฮันกังซูโกงเงินที่พวกเขาสองคนร่วมมือกันต้มตุ๋นได้มาไปเพียงคนเดียว ที่นั่นเธอได้พบครูฮันอึนเฮ โดยบังเอิญ เธอสองคนมีชื่อเหมือนกัน ครูฮันอึนเฮไปช่วยครูใหญ่สอนหนังสือแต่ระหว่างทางรถประจำทางโดยสารคันนั้น เกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้โดยสารหลายคนบาดเจ็บหนัก หมอปาร์คดงแจได้พบกับโชอึนเฮในเหตุการณ์นั้นระหว่างที่เขากำลังมุ่งหน้าไป โรงพยาบาลฮานึล เขาได้ช่วยชีวิตครูฮันอึนเฮไว้แต่เธอยังไม่ได้สติ โชอึนเฮกำลังหนีการติดตามของตำรวจจึงจำเป็นต้องสวมรอยเป็นครูคนใหม่ที่หมู่ บ้านรอคอยด้วยความตื่นเต้นโดยเฉพาะ ฮารุ

Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่5-5.4
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่6-6.1
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่6-6.2
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่6-6.3
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่6-6.4
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่7-7.1
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่7-7.2
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่7-7.3
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่7-7.4
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่8-8.1
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่8-8.2
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่8-8.3
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่8-8.4
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่9-9.1
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่9-9.2
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่9-9.3
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่9-9.4
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่10-10.1
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่10-10.2
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่10-10.3
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่10-10.4
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่11-11.1
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่11-11.2
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่11-11.3
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่11-11.4
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่12-12.1
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่12-12.2
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่12-12.3
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่12-12.4 
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่13-13.1
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่13-13.2
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่13-13.3
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่13-13.4
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่14-14.1
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่14-14.2
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่14-14.3
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่14-14.4
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่15-15.1
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่15-15.2
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่15-15.3
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่15-15.4
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่16-16.1
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่16-16.2
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่16-16.3
Hello God รักษ์ใจ...ด้วยใยรัก ตอนที่16-16.4
 
♠End♠

0 comments:

Post a Comment