Searching...
Monday, August 27, 2012
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก [พากษ์ไทย]

Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก [พากษ์ไทย]

เนื้อเรื่องย่อ

หลัง จากที่ซองชานสูญเสียพ่อไป พ่อครัวที่มีพรสวรรคืบงจูและซองชานถูกเลี้ยงมาแบบพี่น้องกัน และซองชานเติบโตมากับครอบครัวของบงจูที่เป็นเจ้าของร้านอาหารตำรับหลวงที่ อ้างว่าเป็นร้านอาหารที่ตั้งขึ้นมาโดยพ่อครัวหลวงคนสุดท้ายของราชวงศ์โจซอน
บง จูเป็นพี่คนโตเขาจึงคิดว่าเขาน่าจะได้รับทอดให้ดูแลร้านอาหารนี้ และเขาตั้งใจจะแต่งงานกับจูฮีที่พ่อของเขาก็เพื่อนคนหนึ่งของพ่อบงจู และแล้วบงจูแปลกใจอย่างมากเมื่อพ่อของเขาเองประกาศให้มีการแข่งขันทำอาหาร โดยให้พี่น้องแข่งกันเอง ถ้าใครชนะจะได้รับหน้าที่ดูแลร้านอาหารแห่งนี้
ซองชานนั้นอายุน้อยสุด และมีพรสวรรค์ในการทำอาหารอย่างมาก แต่น้อยด้วยประสบการณ์ เนื่องจากพ่อและพี่ชายเป็นคนสอนให้เขาเริ่มทำอาหาร
เนื่อง จากการแข่งขันครั้งนี้จูฮีคอยช่วยเหลือเขาด้วยเช่นกัน แต่แล้วเพราะการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้ความจริงปรากฎออกมาระหว่างพี่น้องว่า ซองชานต่างหากที่เป็นทายาทตัวจริงของพ่อครัวหลวงคนสุดท้าย แต่เพราะซองชานไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพี่น้อง เขาจึงเลือกที่จะจากไปจากทุกๆ คนและที่ร้านอาหาร
หลัง จากซองชานออกไป เขาเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตด้วยการมีรถคันหนึ่งซื้อของสดแต่ละที่ มาขายให้แม่บ้านต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น จินซูที่เคยชื่นชอบในฝีมือเขาได้ผันเปลี่ยนไปเป็นนักข่าวเกี่ยวกับทางด้าน อาหาร จินซูเป็นอีกคนที่คอยช่วยเป็นกำลังใจให้ซองชาน แต่พรสวรรค์ของซองชานกลับทำให้เขาต้องกลับเข้ามาวงการทำอาหารอีกครั้ง อะไรเป็นสิ่งจูงใจให้เขาต้องกลับเข้ามาอีกครั้ง และกลับมาอีกครั้งนั้นเขาจะมีศัตรูหรือไม่ ความสัมพันธ์ของซองชานกับบงจูจะเป็นพ่อครัวที่เป็นศัตรูกันตลอดไป หรือพวกเขาจะกลับมาเป็นพี่น้องที่รักกันเหมือนเดิมได้อีกหรือไม่ ใครที่ชื่นชอบอาหารเกาหลีไม่ควรจะพลาดติดตามชมละครคุณภาพคับจออีกเรื่องGourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก  ตอนที่1-1.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่1-1.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่1-1.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่1-1.4
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่2-2.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่2-2.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่2-2.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่2-2.4
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่3-3.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่3-3.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่3-3.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่3-3.4
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่4-4.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่4-4.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่4-4.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่4-4.4
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่5-5.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่5-5.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่5-5.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่5-5.4
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่6-6.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่6-6.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่6-6.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่6-6.4
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่6-6.5
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่7-7.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่7-7.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่7-7.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่7-7.4
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่8-8.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่8-8.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่8-8.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่8-8.4
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่9-9.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่9-9.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่9-9.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่9-9.4 
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่10-10.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่10-10.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่10-10.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่10-10.4
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่11-11.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่11-11.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่11-11.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่11-11.4
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่12-12.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่12-12.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่12-12.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่12-12.4
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่13-13.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่13-13.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่13-13.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่13-13.4
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่14-14.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่14-14.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่14-14.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่14-14.4
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่15-15.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่15-15.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่15-15.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่15-15.4
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่16-16.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่16-16.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่16-16.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่16-16.4
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่17-17.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่17-17.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่17-17.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่17-17.4
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่18-18.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่18-18.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่18-18.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่18-18.4
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่19-19.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่19-19.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่19-19.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่20-20.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่20-20.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่20-20.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่21-21.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่21-21.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่21-21.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่22-22.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่22-22.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่22-22.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่23-23.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่23-23.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่23-23.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่24-24.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่24-24.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่24-24.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่25-25.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่25-25.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่25-25.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่26-26.1
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่26-26.2
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่26-26.3
Gourmet / บิ๊กกุ๊กศึกชิงยอดพ่อครัวเอก ตอนที่26-26.4
 


♠End♠

0 comments:

Post a Comment