Searching...
Sunday, November 18, 2012
Police et vous / ตำรวจมือใหม่ [พากษ์ไทย]

Police et vous / ตำรวจมือใหม่ [พากษ์ไทย]

วัยรุ่นสามคนมีความฝันอันเดียวกันทั้งสามคนสมัครสอบเพื่อเข้าเรียนโรงเรียน นายร้อยตำรวจ พื่อสานฝันของพวกเขาย่างไรก็ตามเนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างความเป็นจริง และความฝันทั้งสามได้รับ ประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง พวกเขาเติบโตบนเส้นทางของสายงานตำรวจ และชอบผู้หญิงคนเดียวกัน ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนตำรวจ แต่เธอจมน้ำเสียชีวิตระหว่างที่กำลังพยายามจะช่วยชีวิตผู้อื่น


Police et vous / ตำรวจมือใหม่     ตอนที่11-11.2
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่11-11.3
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่12-12.1
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่12-12.2
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่12-12.3
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่13-13.1
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่13-13.2
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่13-13.3
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่14-14.1
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่14-14.2
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่14-14.3
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่15-15.1
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่15-15.2
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่15-15.3
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่16-16.1
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่16-16.2
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่16-16.3
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่17-17.1
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่17-17.2
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่17-17.3
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่18-18.1
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่18-18.2
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่18-18.3
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่19-19.1
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่19-19.2
Police et vous / ตำรวจมือใหม่  ตอนที่19-19.3

♥รออัพ♥

0 comments:

Post a Comment