Searching...
Monday, March 4, 2013
[Master] Red Eagle The Movie เกียรติยศอินทรีผยอง

[Master] Red Eagle The Movie เกียรติยศอินทรีผยองฮีโร่เพียงหนึ่งเดียงที่จะต่อสู้เพื่อคนทั้งประเทศ เรด อีเกิล ฮีโร่ผู้ผดุงคุณธรรมที่ศัตรูหน้าไหนก็ไม่อาจต่อกรได้ กลางวันเขาคือครูธรรมดา กลางคืนเขาออกปราบปรามเหล่าร้าย จนเมื่อประเทศชาติต้องการความช่วยเหลือ เขาจึงต้องออกโรงคุ้มครองพระราชาและปกป้องอาณาจักรจากการรุกรานของกองทัพต่างชาติ...0 comments:

Post a Comment