Searching...
Monday, March 18, 2013
[Mini-HD] The Bourne Ultimatum (2007) ปิดเกมล่าจารชน คนอันตราย

[Mini-HD] The Bourne Ultimatum (2007) ปิดเกมล่าจารชน คนอันตรายหลังจากรู้อดีตของตัวเอง เจสัน บอร์นถูกล่อให้ออกมาจากที่ซ่อน เมื่อนักข่าวคนหนึ่งขุดคุ้ยข้อมูลของเทรดสโตนองค์กรที่สร้างบอร์นขึ้นมาและ.ได้ปิดตัวลงไป แต่ในขณะเดียวกันข้อมูลลับขององค์กรใหม่ที่น่ากลัวกว่าเก่าก็ปูดออกมา และ.พวกเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อสังหารบอร์นให้ได้ถึงคราวที่บอร์นต้องยุติเรื่องนี้ และ.ค้นหาว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาคือเใครกันแน่?...0 comments:

Post a Comment