Searching...
Thursday, August 16, 2012
In Gold We Trust ชิงระห่ำ ล่าขุมทอง [HD]

In Gold We Trust ชิงระห่ำ ล่าขุมทอง [HD]

In Gold We Trust ชิงระห่ำ ล่าขุมทอง [HD]
เมื่อนักผจญภัยกลุ่มหนึ่งได้นำทองคำบริสุทธิ์หนัก 600 กิโลกรัมออกจากกูยาน่า แต่เมื่อเฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาตกลงกลางป่า การตามล่าทองอย่าบ้าคลั่งของผู้ที่ต้องการทองเหล่านั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้น

0 comments:

Post a Comment