Searching...
Sunday, February 24, 2013
Nirat Tawi Phop Across Time to Love นิราศทวิภพ รักข้ามภพ [VCDRip]

Nirat Tawi Phop Across Time to Love นิราศทวิภพ รักข้ามภพ [VCDRip]เรื่องราวของสาวถูกฟ้าผ่าไห้ย้อนสู่ยุคกรุงศรีอยุธยา เธอต้องหนีการถูกปล้นสวาทจากทหารพม่า และเธอได้พบและได้รับการช่วยเหลือจากขุนศึกกรุงศรี ซึ่งกำลังเดินทางกลับไปหาภริยา จากความเกลียดได้กลายเป็นความรัก...

0 comments:

Post a Comment